Händelsekalender

12.10.2019 kl. 14.00 Höstmöte

Höstmötet kommer att hållas i hantverkarhuset på Stundars, efter mötet och kaffeserveringen så kommer vår nyblivna Örtmästare att berätta om sitt hantverk.